Kaapstad treft succesvolle maatregelen tegen droogte

Redactie Lonely Planet

Positief nieuws voor Kaapstad, dat geteisterd wordt door enorme droogte. De gevreesde dag waarop mensen in de rij moeten staan voor water, Day Zero, is verlaat naar 9 juli 2018.

Dankzij de inspanningen van de gemeente in samenwerking met haar inwoners en de landbouwsector is de stad erin geslaagd het watergebruik te verminderen tot een nieuw laagterecord. Ondanks de waterschaarste verwelkomt de stad nog wel graag reizigers. Het idee heerst wellicht dat door een bezoek aan de stad de situatie wordt verergerd, maar mits de reizigers zich ook houden aan de waterbeperkingen, zal de schade nihil zijn.

Kaapstad en Zuid-Afrika genereren veel inkomsten uit het toerisme. Banen worden zo in stand gehouden en het uitblijven van reizigers zou daarom een grote klap zijn. In de afgelopen week is de waterconsumptie in Kaapstad tot 523 miljoen liter per dag gedaald. De eerste keer dat het wekelijkse gemiddelde gebruik onder de 550 miljoen liter is gebleven. Locoburgermeester Alderman Ian Neilson sprak afgelopen week zijn dank uit voor de inzet van zijn stadsgenoten. De volgende uitdaging is om de watervoorraden zo goed mogelijk in stand te houden tot in de wintermaanden. Dit kan gerealiseerd worden indien het dagelijkse gebruik niet hoger zal liggen dan 450 miljoen liter, wat neer komt op 50 liter water per persoon per dag.

Lees ook: ontdek de Zuid-Afrikaanse Noord-Kaap. 

Openingsbeeld: Ben1183 / iStock